เป็นโครงการรับเลี้ยงดูและพัฒนาบุตร-หลานของสมาชิกสโมสรอาจารย์จุฬาฯ วัยก่อนเข้าเรียนอายุ ตั้งแต่ 3 เดือน - 3 ปี เปิดดำเนินการ ในวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 7.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

บ้านเด็กจุฬาฯ

เปิดบริการตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. สโมสรอาจารย์จุฬาฯ จัดตลาดนัดวันศุกร์เพื่อให้สมาชิกสะดวกในการจับจ่ายซื้อของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพในราคายุติธรรมหรือจากแหล่งผลิตโดยตรง

ตลาดนัดวันศุกร์

เปิดบริการตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. สโมสรอาจารย์จุฬาฯ จัดตลาดนัด OTOP วันอังคารเพื่อให้สมาชิกได้จับจ่ายซื้อของสินค้า OTOP ที่ได้มาตรฐานโดยจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ตลาดนัด OTOP

เปิดบริการตั้งแต่ 7.00 - 14.00 น. สโมสรอาจารย์จุฬาฯ มีห้องอาหารไว้บริการสมาชิกที่ชั้นลอยอาคารจุลจักรพงษ์ จำนวน 4 ห้อง ห้องละ 15 คน 2 ห้อง , ห้องละ 50 คน 1 ห้อง และห้องโถงกลาง 250 คน 1 ห้อง ใช้สำหรับการจัดประชุมและจัดเลี้ยงต่าง ๆ มีบริการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน

ห้องอาหารสโมสร

Facebook